Multi Business Models, Innovation and Profitable Growth

Giv din virksomhed overblik med beeboard

Når du begynder at arbejde med beeboardet, vil du sætte virksomhedens forretningsmodeller op på beeboardet i form af magnetiske kuber (sekskantede magneter) og dermed får du og virksomheden et tydeligt fælles visuelt udgangspunkt.

Du vil opleve at det bliver langt lettere for jer at samtale, diskutere og handle. Men du og virksomheden får også langt lettere ved at følge og styre udviklingen samt lægge strategi og budget.

Vi anbefaler, at du og virksomheden henter hjælp fra en certificeret beeboard konsulent. Få konsulenttimer kan gøre underværker og hjælpe virksomheden godt fra start. Konsulenten kan sikre, at I arbejder rigtigt med beeboardet, sørge for at I ser nye sider af virksomheden, ligesom konsulenten også kan stille de skarpe beeboard spørgsmål. 

beeboard - forskningsbaseret
men også let tilgængeligt

Vi bygger beeboard på ny forskningsbaseret viden. Men vi har et stort ønske om at gøre forskningen brugbar og tilgængelig for alle i virksomheden. Derfor arbejder vi altid på 3 niveauer:

1. Let tilgængeligt niveau - forenklet og hurtig viden.

2. Mellemliggende niveau - her bevarer vi kompleksitet og eksemplerne er hentet fra mere komplekse virksomheders cases. 

3. Videnskabeligt niveau - vi kalder det den langhårede udgave.

De 3 niveauer giver mulighed for, at du kan vælge det niveau der passer dig og din virksomhed. Samtidig giver det mulighed for, at alle i en virksomhed kan tale sammen - forstå hinanden og bidrage - fordi de bliver udstyret med samme visuelle sprog, uanset om man arbejder på direktionsgangen eller i produktionshallen.

Sidste nyt!

Vi er netop færdige med at skrive brugsanvisningen til beeboard (niveau 1). Brugsanvisningen er henvendt til alle som ønsker at få en hurtig og let indføring i beeboard. Bogen er kort, eksemplerne er enkle og alt understøttes med illustrationer. Nu har vi taget hul på den næste bog (niveau 2) som er langt mere uddybende. Her beskæftiger vi os med beeboards mange anvendelsesmuligheder og anvender cases fra større og mere komplekse virksomheder.

Vil du vide mere om den bagvedliggende teori og forskning (niveau 3), kan du finde materiale her:The Business Model Cube.

Hvorfor
et beeboard?

Alt udvikler sig stærkt. Tidligere kunne virksomheder bruge samme forretningsmodel i flere år, men nu skal forretningsmodellerne konstant trimmes, fornyes eller erstattes for at kunne følge med. Det skaber nye og til tider store udfordringer for virksomhederne. Det er afgørende for virksomheder, at forretningsmodellerne er rigtige og at der skabes et hurtigt innovationstempo.

Der har tidligere været en tendens til at beskrive virksomheder som om, de kun har en forretningsmodel. Men hos os forstår vi virksomheder som sammensat af mange forretningsmodeller. Vi har skabt beeboard for netop at give virksomheder et redskab der kan skabe overblik og forståelse for virksomhedens mange forretningsmodeller. beeboard er ideel til at styre forretningsmodel innovationsprocesser og forretningsmodels innovation og til at styrke den interne kommunikationen i virksomheden.

Beeboard er en arbejdsmodel som kan virke på alle niveauer og uanset virksomhedens størrelse og form. Vi har lagt vægt på, at værktøjet er let at kommunikere ud i alle led af virksomheden, og at redskabet skal kunne forstås og bruges af alle. Derfor har vi lavet en kort brugsanvisning med mange illustrationer hvilket bevirker, at den både er hurtig og let at læse, men også let at huske. Når beeboard er forankret i organisationen, er virksomhedens potentiale, udfordringer og fremtidige mål tydelige for alle.

Beeboard er effektiv til at skabe motivation. Vi tror på, at når medarbejderne bliver involveret i virksomhedens forretningsmodeller og udfordringer, bliver de engageret. Hvis man samtidig giver dem det rette værktøj og ansvar, vil de opleve arbejdet med forretningsmodels innovation som spændende, interessant og mere sjovt.